array(3) {
 [0] => array(34) {
  ["id"] => string(2) "13"
  ["month_id"] => string(2) "13"
  ["house_id"] => string(4) "5382"
  ["house"] => string(12) "锦绣御澜"
  ["year"] => string(4) "2020"
  ["reason"] => string(377) "陆家嘴锦绣御澜虽然不在徐汇商圈,但它在有“小上海”之称的浦东周浦。这个板块是浦东重要的居住区,靠近张江科技城,周浦万达广场、上海绿地缤纷广场等商业环绕在侧,难得是锦绣御澜属于双公园、双水系社区,更别论距离轨道交通16号线周浦东站仅1.5km,5月必买盘实至名归。"
  ["video_cover"] => string(75) "http://images.360loushi.com/loushi_activity_house_cover_15883248143388.jpeg"
  ["video"] => string(63) "http://images.360loushi.com/loushi_annex_158841837700076138.mp4"
  ["video_len"] => string(0) ""
  ["offer_tag"] => NULL
  ["discount"] => string(0) ""
  ["discount_start_time"] => string(0) ""
  ["discount_end_time"] => string(0) ""
  ["live_link_url"] => string(0) ""
  ["live_plat"] => NULL
  ["weight"] => string(1) "0"
  ["poster"] => NULL
  ["poster_img"] => NULL
  ["status"] => string(1) "1"
  ["create_time"] => string(19) "2020-05-01 17:21:22"
  ["update_time"] => string(19) "2020-05-02 19:19:13"
  ["pv"] => string(3) "964"
  ["cid"] => string(1) "2"
  ["price_standards"] => string(1) "1"
  ["is_total_price"] => string(1) "1"
  ["total_price"] => NULL
  ["average_price"] => string(1) "0"
  ["img_url"] => string(60) "http://images.360loushi.com/loushi_loupan_67191588229995.png"
  ["area_name"] => string(6) "黄埔"
  ["plate_name"] => string(9) "周浦镇"
  ["building_area"] => string(0) ""
  ["open_time"] => string(0) ""
  ["is_live"] => int(2)
  ["live_time"] => NULL
 }
 [1] => array(34) {
  ["id"] => string(2) "14"
  ["month_id"] => string(2) "13"
  ["house_id"] => string(4) "5379"
  ["house"] => string(9) "静安映"
  ["year"] => string(4) "2020"
  ["reason"] => string(381) "静安映有两点最吸引上海的购房者。一是因为它的地段非常好,位于静安区大宁板块的核心地段。第二是作为融创在上海首个“映”系列产品,它的产品定位很符合年轻人的口味。可以说,成熟的地段,贴合市场的产品,让融创静安映在整个大宁板块内成为了极具“辨识度”的住宅产品。"
  ["video_cover"] => string(75) "http://images.360loushi.com/loushi_activity_house_cover_15883249549385.jpeg"
  ["video"] => string(63) "http://images.360loushi.com/loushi_annex_158841832300095687.mp4"
  ["video_len"] => string(0) ""
  ["offer_tag"] => NULL
  ["discount"] => string(0) ""
  ["discount_start_time"] => string(0) ""
  ["discount_end_time"] => string(0) ""
  ["live_link_url"] => string(0) ""
  ["live_plat"] => NULL
  ["weight"] => string(1) "0"
  ["poster"] => NULL
  ["poster_img"] => NULL
  ["status"] => string(1) "1"
  ["create_time"] => string(19) "2020-05-01 17:23:40"
  ["update_time"] => string(19) "2020-05-02 19:18:21"
  ["pv"] => string(4) "1831"
  ["cid"] => string(1) "2"
  ["price_standards"] => string(1) "2"
  ["is_total_price"] => string(1) "1"
  ["total_price"] => NULL
  ["average_price"] => string(5) "91200"
  ["img_url"] => string(60) "http://images.360loushi.com/loushi_loupan_63091588409603.jpg"
  ["area_name"] => string(6) "静安"
  ["plate_name"] => string(6) "大宁"
  ["building_area"] => string(0) ""
  ["open_time"] => string(0) ""
  ["is_live"] => int(2)
  ["live_time"] => NULL
 }
 [2] => array(34) {
  ["id"] => string(2) "15"
  ["month_id"] => string(2) "13"
  ["house_id"] => string(4) "5380"
  ["house"] => string(24) "卓越华润玲珑悦府"
  ["year"] => string(4) "2020"
  ["reason"] => string(309) "项目主推的是在这个版块很久都没有入市的洋房产品,由于项目的稀缺性,很受购房者的关注。玲珑悦府的得房率可以达到85%,在上海是很少见的,如此高的得房率,如此宜居的周边环境,让项目成为该板块的热销盘,就不足为奇了。"
  ["video_cover"] => string(75) "http://images.360loushi.com/loushi_activity_house_cover_15883251114535.jpeg"
  ["video"] => string(63) "http://images.360loushi.com/loushi_annex_158841826700051153.mp4"
  ["video_len"] => string(0) ""
  ["offer_tag"] => NULL
  ["discount"] => string(0) ""
  ["discount_start_time"] => string(0) ""
  ["discount_end_time"] => string(0) ""
  ["live_link_url"] => string(0) ""
  ["live_plat"] => NULL
  ["weight"] => string(1) "0"
  ["poster"] => NULL
  ["poster_img"] => NULL
  ["status"] => string(1) "1"
  ["create_time"] => string(19) "2020-05-01 17:26:26"
  ["update_time"] => string(19) "2020-05-02 19:17:25"
  ["pv"] => string(4) "1474"
  ["cid"] => string(1) "2"
  ["price_standards"] => string(1) "1"
  ["is_total_price"] => string(1) "1"
  ["total_price"] => NULL
  ["average_price"] => string(1) "0"
  ["img_url"] => string(60) "http://images.360loushi.com/loushi_loupan_81351588228687.jpg"
  ["area_name"] => string(6) "宝山"
  ["plate_name"] => string(15) "美兰湖板块"
  ["building_area"] => string(0) ""
  ["open_time"] => string(0) ""
  ["is_live"] => int(2)
  ["live_time"] => NULL
 }
}
活动说明
1047
五月榜单
黄埔 周浦镇
陆家嘴锦绣御澜虽然不在徐汇商圈,但它在有“小上海”之称的浦东周浦。这个板块是浦东重要的居住区,靠近张江科技城,周浦万达广场、上海绿地缤纷广场等商业环绕在侧,难得是锦绣御澜属于双公园、双水系社区,更别论距离轨道交通16号线周浦东站仅1.5km,5月必买盘实至名归。
静安 大宁
静安映有两点最吸引上海的购房者。一是因为它的地段非常好,位于静安区大宁板块的核心地段。第二是作为融创在上海首个“映”系列产品,它的产品定位很符合年轻人的口味。可以说,成熟的地段,贴合市场的产品,让融创静安映在整个大宁板块内成为了极具“辨识度”的住宅产品。
宝山 美兰湖板块
项目主推的是在这个版块很久都没有入市的洋房产品,由于项目的稀缺性,很受购房者的关注。玲珑悦府的得房率可以达到85%,在上海是很少见的,如此高的得房率,如此宜居的周边环境,让项目成为该板块的热销盘,就不足为奇了。
楼事出品 Copyright © 2008-2021 www.360loushi.com